Jak získat palubní lístek – boarding pass

June 18, 2010 | By admin | Filed in: Tipy na cestování.

K tomu, abychom byli puštěni do jakéhokoli dopravního prostředku, potřebujeme doklad o zaplacení jízdy. Letenka samotná ovšem tímto dokladem ještě není – je totiž pouze vyjádřením našeho zájmu letět na dané trase v daný den a hodinu. K získání “vstupenky do letadla”, tedy palubního lístku (anglicky boarding pass) musíme prokázat svou totožnost.

Co a k čemu je check-in

Check-in samotný, tedy zapsání se na let, je proces ověření totožnosti cestujícího na základě jeho cestovního dokladu. V zemích EU je tímto dokladem i občanský průkaz – pozor na přestupy v nečlenských zemích, jedinou jistotou je cesta s pasem. Pokud to cílová země (nebo země přestupu) vyžaduje, musíte si také opatřit příslušná víza.

Zapsáním se na let se také kontroluje maximální kapacita letadla a po jeho dokončení je cestujícímu přiděleno buď přímo sedadlo v letadle nebo jen možnost na palubu vstoupit a tam už si sedadlo vybrat sám. Druhá možnost převažuje u nízkonákladových společností.

Některé letecké společnosti záměrně prodávají více letenek na určité lety než je kapacita letadla. Sázejí tak na to, že část cestujících se nedostaví. Ztráty z finančních náhrad škod zákazníkům, kteří se do letadla nevejdou jsou pak bohatě pokryty příjmy od těch, kteří z různých důvodů svůj let neabsolvují (odřeknou jej, přesunou na jiný termín, nestihnou přípoj).

Check-in fyzicky na letišti vs. on-line po Internetu

Pro provedení ověření dokladu, zapsání cestujícího na let a vydání palubního lístku byla a je u většiny společností potřeba zaměstnanec letecké společnosti nebo letiště, který provede veškeré nutné úkony a vydá palubní lístek. Vzhledem k velmi vysoké kapacitě letadel a časové náročnosti odbavení používají letecké společnosti pravidlo dostavit se k přepážce (být na letišti nestačí..) nejdříve 120 a nejpozději 40 minut před plánovaným odletem spoje. Pokud letíte s izraelskými aerolinkami El Al, kvůli bezpečnostním opatřením tento čas minimálně zdvojnásobte.

Z důvodů úspor přišly nízkonákladové společnosti s nápadem nechat tyto úkony na samotných zákaznících, v klidu a pohodlí jejich domova. Je tak možné zapsat své údaje (jméno, adresu, číslo občanského průkazu nebo pasu) do internetového formuláře a vytisknout si palubní lístek na domácí tiskárně. I výběr místa v letadle byl označen za doplňkovou službu a standardně není nabízen.

Odbavení zavazadla

Zavazadla se v hantýrce leteckých společností dělí na 3 velké skupiny: odbavovené, příruční (tzv. palubní)  a ostatní.

  • Odbavované zavazadlo (“checked-in luggage”) je takové zavazadlo, které je během letu přepravováno v zavazadlovém prostoru letadla. Při odbavování nám jej zaměstnanec letiště nechá zvážit, přilepí na něj samolepku s kódem cílového letiště a kufr, taška nebo batoh pak po posuvných pásech “odjede” pryč. Rozměrové a hmotnostní limity si stanovují aerolinky samy, v závislosti na velikosti letadla a jeho kapacitě. U letů po Evropě se nejčastěji jedná o 1 zavazadlo o váze okolo 23 kg.
  • Příruční zavazadlo s námi cestuje v kabině, maximální rozměry a hmotnost jsou přesně stanoveny (např. 20x30x50 cm a 8kg) tak, aby se vešly do určených prostor na palubě (pod sedadly nebo nad hlavami) a aby je personál byl schopen nad hlavu zvednout. Pro obsah příručního zavazadla platí i přísná bezpečnostní pravidla, např. velmi omezená možnost přepravy tekutin a další.
  • Ostatní zavazadla jsou všechna ta, která nepatří ani do jedné z předešlých skupin. Příkladem budiž dětské kočárky, hudební nástroje nebo sportovní potřeby. Při cestování s kočárkem je například možno přijet s ním až k letadlu, tam jej odevzdat personálu a po příletu a vystoupení z letadla si jej znovu vyžádat.

Palubní vstupenka je také nutným dokladem pro vstup do bezcelní zóny (tzv. duty-free obchodů). Předtím je ovšem potřeba podrobit se bezpečnostní prohlídce..

Články na podobné téma:


Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *