O fúzi United a Continentalu se bude hlasovat 17. září

August 20, 2010 | By admin | Filed in: Aerolinky.

United Airlines a Continental Airlines přednesou svůj záměr spojit se do jednoho celku 17. září svým akcionářům, kteří pak hlasováním vyjádří svůj souhlas nebo odpor. Pokud vše půjde podle plánů, chtějí vedení obou společností dokončit proces spojení do konce tohoto roku.

Generální ředitel Continental Jeff Smisek, o kterém se hovoří také jako o budoucím generálním řediteli spojených firem, bude ovšem do té doby také vypovídat u soudu ve věci trestního oznámení podaném 49 “leteckými pasažéry.” Ti prohlašují, že zamýšlené spojení dopravců bude odporovat hospodářské soutěži.

Zdroj: atwonline.com

Články na podobné téma:


Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *