Ztráty kvůli sopce aerolinky vyčíslily na 5 miliard USD

May 31, 2010 | By admin | Filed in: Aerolinky, Letecká doprava.

Dle studie organizace Oxford Economics, která byla přednesena veřejnosti během Světové rady pro cestování a turismus, přišly hrubé národní produkty kvůli uzavřeným letovým prostorům o celkem 4,7 miliard USD jen během prvního týdne (15.-21. dubna). Studie, zadána společností Airbus, také objevila, že následné ztráty do 24. května by mohly částku navýšit až na 5 miliard USD.

Největší podíl na ztrátě má letecká doprava (cca 2,2 miliard) a snížení množství peněz, které návštěvníci utratí v turistiských destinacích (cca 1,6 miliard). Ostatní peníze jsou dány ztrátou v jiných odvětvích průmyslu, např. v logistice nebo snížením pracovní produktivity zaměstnanců.

“Vliv uzavření letecké dopravy byl nejvíce patrný na cestujících, aerolinkách a turistických místech. Ale stejně tak působil i na ty, kteří jsou nuceni se spoléhat na zboží, které je vyváženo a dováženo letecky apod. Tato studie ukazuje, jak důležitou roli hraje letecký průmysl v běžném životě,” řekl dále na konferenci generální ředitel Oxford Economics Adrian Cooper.

Zdroj: atwonline.com

Články na podobné téma:


Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *