IATA: Poměr leteckých nehod k letům klesl loni rekordně nízko

February 28, 2011 | By admin | Filed in: Bezpečnost.

V minulém týdnu vydala Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) zprávu, že v roce 2010 byl historicky nejnižší poměr mezi leteckými nehodami a celkovým počtem letů strojů vyrobených v západních zemích, i když se absolutní čísla počtu nehod i jejich obětí proti roku 2009 zvýšila.

Tento poměr se počítá jako počet zničených strojů na jeden milion letů. V minulém roce tento poměr klesl na hodnotu 0,61, což znamená, že došlo k jedné havárii na přibližně 1,6 milionů letů. V roce 2009 byl poměr 0,71 (teda 1 nehoda na 1,4 milionů letů). Při srovnání s daty před 10 lety jde o zlepšení o 42 %.

V členských aerolinkách IATA je tento poměr pouze 0,25. Ve zprávě IATA se taktéž objevuje fakt, že afričtí dopravci se podílejí na světové dopravě pouze 2 procenty, ale mají odpovědnost za 23 % zničených strojů západní výroby.

Nejčastější příčinou nehod je sjetí mimo přistávací dráhu  – celých 21 procent (z toho třetina se týkala mokrých drah).

Zdroj: atwonline.com

Články na podobné téma:


Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *